σε 6 εως 12 άτοκες δόσεις

InterSolar S-120E

Μοντέλο Τιμή
S-120E650.00 €
S-160E730.00 €
S-200E780.00 €
S-200E2970.00 €
S-300E1130.00 €
Μοντέλο Ψύξη Θέρμανση EER W/W COP W/W SEER W/W SCOP W/W Ενεργ. κλάση Διαθεσι- μότητα
S-120E Απόδοση Btu/h Άμεσα διαθέσιμο
Κατανάλωση Watt
S-160E Απόδοση Btu/h Άμεσα διαθέσιμο
Κατανάλωση Watt
S-200E Απόδοση Btu/h Άμεσα διαθέσιμο
Κατανάλωση Watt
S-200E2 Απόδοση Btu/h Άμεσα διαθέσιμο
Κατανάλωση Watt
S-300E Απόδοση Btu/h Άμεσα διαθέσιμο
Κατανάλωση Watt

Περιγραφή

 • Ηλιακό Θερμοσιφωνικό σύστημα Β20-1 Α25S 
 • Έκθεση δοκιμής: 6005 DE1/02-06-08
 • Τύπος συλλέκτη: Επίπεδος
 • Συνολική επιφάνεια συλλεκτών:2,45m2
 • Ολικό βάρος συλλέκτη άνευ υγρου:39kg
 • Κλίση συλλέκτη : 40oC
 • Όγκος δεξαμενής: 201lt
 • Τύπος εναλλάκτη: Μανδύας
 • Συντελεστής Θερμικών απωλειών δεξαμενής:2,4W/K
 • Για BOILER τριπλής ενέργειας, επιβάρυνση €90,00

Προβλεπόμενη ενεργειακή απολαβή QL(KWh) του συστήματος κάτω από τυπικές συνθήκες κατανάλωσης με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της Αθήνας και θερμοκασία νερού χρήσης 40οC

 • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120Litre
 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ : 1,9 m2
 • Ανοξείδωτο περίβλημα

 


Επιστροφή στη λίστα προϊόντων