σε 6 εως 12 άτοκες δόσεις

Daikin-VAM

Μοντέλο Ψύξη Θέρμανση EER W/W COP W/W SEER W/W SCOP W/W Ενεργ. κλάση Διαθεσι- μότητα
Απόδοση Btu/h Άμεσα διαθέσιμο
Κατανάλωση Watt

Περιγραφή

Οι μονάδες VAM, είναι ένα ζεύγος εναλλακτών θερμότητας αέρα-αέρα, που τοποθετούνται στο δίκτυο απαγωγής(εξαερισμού) της εγκατάστασης κεντρικών μονάδων κλιματισμού, οι οποίες απαιτούν προσαγωγή νωπού αέρα. Στις μονάδες (ή συσκευές) αυτές, ο απορριπτόμενος (απαγόμενος αέρας) που έχει τα ψυχομετρικά στοιχεία του κλιματιζόμενου χώρου , (ψυχρός ή θερμός ) προψύχει ή προθερμαίνει τον εισερχόμενο αέρα περιβάλλοντος και έτσι η απαιτούμενη ισχύς της κλιματιστικής μονάδας (τοπικής ή κεντρικής), είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που θα απαιτούσε η εγκατάσταση για τον πλήρη κλιματισμό ενός κτηρίου, χωρίς VAM.

                                                   Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας!
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων